Na moście
Na pasach
Skuter
Sprzedawcy ryb
Dzieciaki
Ważenie towaru
Sprzedawcy
Ważenie towaru
Sprzedawca warzyw
Sprzedawca warzyw
Sprzedawca warzyw
Zawarcie transakcji
Strażnik sklepowy
Sprzedawca owoców
Prezentacja floty
Jadąc tuk tukiem