Wikłacz czarnobrzuchy
Kulon nawodny
Dzierzba sawannowa
Dzierzba sawannowa
Dropik białouchy
Dropik białouchy
Frankolin czerwonogardły
Skowroniec białokarkowy
Skowroniec białokarkowy