Jer
Zięba
Dzwoniec
Dzwoniec
Mazurek
Jer
Jer
Jer
Wróbel
Jer
Zięba
Jer
Płochacz halny
Płochacz halny
Zięba
Kopciuszek