Szponnik żółtogardły
Motylik niebieskobrzuchy
Mucharka lśniąca
Bilbil ogrodowy
Skowroniec białokarkowy
Struś
Czepiga rudawa
Tymal kroplisty
Wikłacz okularowy
Muchodławka wspaniała
Sęp Afrykański
Wikłacz złotogrzbiety
Wikłacz zmienny
Kaczka żółtodzioba
Rybaczek srokaty
Błyszczak niebieskouchy